Terapia widzenia

Terapia Widzenia i Optometria Behawioralna.

Nasza ostrość a przede wszystkim jakość widzenia zależy od całego układu wzrokowego czyli w skrócie oczu, mózgu i mięśni okruchowych. Cały świat obrazujemy sobie w mózgu, natomiast oczy są przekaźnikiem połączonym z mózgiem nerwem drugim czyli wzrokowym. W związku z tym, że mamy kilka elementów układu w procesie widzenia musimy patrzeć zawsze na widzenie jako całość procesu a nie tylko na to jak ostro widzimy. Terapia widzenia ma na celu usprawnienie całego układu wzrokowego a przede wszystkim zdiagnozowanie problemu i plan ćwiczeń, który pomoże ten problem rozwiązać. Wiele osób po nowym doborze okularów mówi: „widać dobrze, ale żyć w takich okularach nie mogę”. Dlatego też podczas doboru korekcji bierzemy pod uwagę: ruchy oczu, stopień widzenia obuocznego, aktualny stan konwergencji i zakresów adaptacyjnych dla całego układu wzrokowego. Jeżeli zdiagnozowane zostaną jakieś nieprawidłowości zalecane są ćwiczenia, które będą miały na celu poprawę jakości widzenia, ostrości widzenia a przede wszystkim poprawę jakości życia szczególnie u osób, które pracują w bliży, najczęściej przy komputerze. W wielu przypadkach terapia widzenia może być lepszym wyborem niż leczenie operacyjne zeza. Na pewno jest korzystnym uzupełnieniem terapii przed i po zabiegu. Należy pamiętać, że operacja zeza to zabieg, który kosmetycznie wyprostuje oczy, ale cała rehabilitacja po operacji poprawi jakość i ostrość widzenia. Terapia widzenia jest bardzo pomocna u osób, które przeszły udar, wylew lub uraz mózgu i muszą widzenia nauczyć się od nowa, ponieważ widzą podwójnie lub mają ograniczenia w polu widzenia. Terapia widzenia (Vision Therapy) zalecana jest szczególnie dzieciom z problemami widzenia, zezy niedowidzenia, problemami ruchowymi, problemami w nauce, które często są spowodowane nieprawidłowo działającym układem wzrokowym a często tylko jednym z jego elementów, który można wyćwiczyć. Młodzi dorośli i osoby koło 30 roku życia, które do tej pory doskonale dawały sobie radę w bliży po kilku latach pracy przy komputerze odczuwają coraz większy dyskomfort. Po zmianie korekcji okularowej czasami czują się lepiej, ale tylko przez krótki okres. Często po całościowym badaniu z uwzględnieniem wszystkich aspektów widzenia obuocznego i ruchów oczu korekcja okularowa lub soczewkowa zostaje taka sama, ale włączany jest plan ćwiczeń, który ma na celu usprawnienie słabiej działających elementów układu wzrokowego. Terapię widzenia prowadzimy według zaleceń Prof. W. C. Maplesa.

Dr. Willis Clem Maples O.D. ,M.S., FAAO, FACBO, FCOVD Doktor Optometrii, profesor Oklahoma College of Optometry na Northeastern State University College of Optometry. Profesor WC Maples od kilkudziesięciu lat jest wykładowcą uniwersyteckim z zakresu diagnostyki oraz terapii zaburzeń widzenia, członkiem prestiżowych stowarzyszeń (American Academy of Optometry, Australian College of Behavioral Optometry oraz College of Optometrist In Vision Development) oraz członkiem rady wydawniczej “Journal of Behavioral Optometry”